Звіти

Залишки ЛЗ та ВМП станом на 01.05.2019

Залишки ЛЗ та ВМР станом на 01.03.2019

Залишки ЛЗ та ВМП станом на 01.02.2019

Залишки ЛЗ та ВМП станом на 01.01.2019

Dovidka 2018

Залишки Лікарських засобів на 01.08.2018

К1МП Презентація МКР 12міс.2017
Залишки ЛЗ станом на 01.01.2018
Dovidka 2017

Звіт 2017

Інформація

К1МП Презентація МКР 9міс.2017

К1МП МКР план та виконання

Звіти про надходження і використання коштів за ІІІ квартал

Звіт за І квартал 2017

ЗВІТ ПРО РОБОТУ КОМУНАЛЬНОЇ 1 – ої МІСЬКОЇ ПОЛІКЛІНІКИ м. ЛЬВОВА за 2016 рік

МЕДИЧНА РАДА КОМУНАЛЬНОЇ 1-ої МІСЬКОЇ ПОЛІКЛІНІКИ Про підсумки роботи поліклініки 2016 року

Звіт про залишки ЛЗ за 12 місяців 2016 року

Звіт про залишки ЛЗ за 9 місяців 2016 року

ЕКОНОМІЧНИЙ БЛОК

Комунальна 1-а міська поліклініка обслуговує затвердженого населення:

32240 всього населення

6750    дитячого населення

25490  дорослого населення

4974    учнів 8-и середніх учбових закладів

13477  студентів  6-ти вищих учбових закладів (включаючи медичний коледж)

1060      дітей  в  7-х дошкільних закладах

3097    школярів 7-и шкіл

769      дітей  5-и шкіл-інтернатів

1-а міська поліклініка розміщена в пристосованому приміщенні, розрахована на 605 відвідувань в зміну (з них 575 відвідувань дорослого населення та 30 відвідувань дитячого населення). Має на балансі 3 будівлі  :

поліклініка для дорослого населення (вул. Руська,20);

для дитячого населення (вул. Римлянина,2),

профлабораторія ОКЛ (вул. Кармелюка,1).

Поліклініка є базовою в Галицькому районі міста,  ДПВ в Личаківському районі. Установа  обслуговує мешканців Личаківського і Галицького районів, а також частину населення  Шевченківського району м.Львова.

Установа працює з 8.00 до 19.00 год. (суботні дні до 17.00 год.  та недільні дні до 16.00год.), в зимовий період з 8.00 до 18.00 год. (в зв’язку з економією енергоносіїв) і забезпечує безперервність і доступність в лікуванні населення, яке знаходяться на території обслуговування поліклініки м.Львова.

Основний напрямок роботи установи – це надання спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги, консультативно-діагностичної медичної допомоги та первинної медико-санітарної допомоги за принципом сімейної медицини. В основу лікувально-профілактичної роботи закладено дільничий принцип обслуговування. В 2008 році розпочато перехід установи до первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини. На кінець 2014 року налічуються 22 лікарські дільниці лікаря загальної практики – сімейна медицина.

На виконання Плану основних організаційних заходів УОЗ ЛМР на 2012 рік та плану основних організаційних заходів по К1МП  01.09.2012 створено Центр первинної медико-санітарної допомоги, як структурний підрозділ К1МП. У зв’язку з проведенням реформування установи, а саме створення ЦПМД, з метою розмежування надання медичної допомоги між первинним та вторинним рівнями, створено консультативний лікувально-діагностичний центр, як структурний підрозділ К1МП.

З метою забезпечення основних напрямків роботи в поліклініці функціонують: чотири відділення сімейної медицини;  22 дільниці загальна практика – сімейна медицина;     відділення №1 (дорослого профілю) та №2 (дитячого профілю); студентське відділення з  6 лікарськими здоровпунктами у ВУЗах та медичний коледж на базі здоровпункту ЛНМУ ім.Д.Галицького; 9 фельдшерських  здоровпунктів  середніх учбових закладів на базі підліткового кабінету поліклініки; жіноча консультація (5 акушерсько-гінекологічних дільниць), і підлітково-акушерсько-гінекологічний  кабінет (0,5 посади лікаря); відділення профілактики  профзахворювань, яке обслуговує 34  підприємств та організацій м.Львова – різної форми власності; фізіотерапевтичне відділення; рентгенологічне відділенння; кабінети: хірургічний, травматологічний; урологічний; кабінет УЗД; офтальмологічний; отолярингологічний;  кабінет інфекційних захворювань; дерматовенерологічний;  долікарський; гастроентерологічний; ревматологічний; кардіологічний; неврологічний; ендокринологічний; функціональної діагностики; процедурний; кабінет для проведення ЛФК, масажу; денний стаціонар  на 15 ліжок ( 8 терапевтичного і 7 неврологічного профілю в 2 зміни) та денний стаціонар  на 3 ліжка в жіночій консультації; клініко-діагностична лабораторія.

На базі приміщень поліклініки розміщені  обласна медична бібліотека;    3 обласні медико-соціальні експертні комісії і 1 МСЕК Личаківського району;  профпатологічна лабораторія ОКЛ по вул. Кармелюка, 1 та Міський центр здоров’я і медичної інформації.

 

Нормативно правова база функціонування поліклініки:

  1. Ліцензія на придбання, зберігання, знищення, використання наркотичних засобів (списку 1 таблиці ІІ та списку 1 таблиці ІІІ), психотропних речовин (списку 2 таблиці ІІ та списку 2 таблиці ІІІ) і прекурсорів (списку 2 таблиці IV) ,,Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів” серія АЕ № 179765 від 09.11.2012. №164. Строк дії ліцензії з 09.11.2012 по 09.11.2017.
  2. Ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики:

Серія АГ № 603483 від 12 жовтня 2011р. №37, строк дії ліцензії з 12.10.2011р.

  1. Комісією ГУОЗ ЛОДА проведена експертна оцінка відповідності К1МП стандартам державної акредитації поліклініки 25-26 липня 2012 (згідно наказу ГУОЗ ЛОДА від 17.07.2012 № 511 ,,Про проведення державної акредитації Комунальної 1-ої міської поліклініки”). Акредитаційний сертифікат згідно наказу ДОЗ ЛОДА від 17.04.2013 № 278,  вища акредитаційна категорія терміном на три роки.
  2. Комісією ГУОЗ ЛОДА проведена акредитація клініко-діагностичної лабораторії. Свідоцтво про атестацію КДЛ від 22.08.2012 № 002871.

Термін дії з 22.08.2012 до 21.08.2016.

  1. Ліцензія на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання: серія АВ № 491866 від 04.11.2012 №491866.

Внесено зміни до ліцензії 17.10.2012: термін дії ліцензії продовжено до 04.11.2017.

  1. Комісією ГУОЗ ЛОДА проведена 07.11.2012 оцінка К1МП на відповідність статусу ,,Лікарня, доброзичлива до дитини” (згідно наказу ГУОЗ ЛОДА від 27.02.2012

№ 148 ,,Про затвердження заходів з впровадження Розширеної Ініціативи ,,Лікарня доброзичлива до дитини” у Львівській області на 2012 рік”.

ШТАТИ    2015 РІК

  1. Штатних одиниць – 271,0    в т. ч.: лікарів –  82,25;  вакантних – 1,50;                 середнього медичного персоналу – 124,5;  вакантних – 0;    молодшого медичного персоналу – 27,0;  вакантних – 0; інших – 37,25;  вакантних – 1,25.

Станом на 01.01.2016 року фізичних осіб всього – 288,  в т. ч.: лікарів – 85, середнього медичного персоналу – 140,   молодшого медперсоналу – 27,   інших – 36.

Зовнішніх сумісників  – 11 фіз. осіб, з них: 8 лікарів, 1 інший, 1 спеціаліст.

2. Прийнято в 2015 році молодих спеціалістів: 1 лікар.

3. Кількість працюючих пенсіонерів  (фіз. осіб)  по полікілініці – 82 ос.,   в т.ч.: лікарів – 20 фіз. осіб, середніх медичних працівників – 34 фіз. ос.,    інших – 28 фіз. осіб.

4. Підвищили кваліфікаційний рівень на  курсах у 2015 році:

лікарі – 45 ос.  і середній    медперсонал – 16 ос.  Проатестовано: 13 – лікарів (з них: вища категорія – 9, перша – 3, друга – 1);   23 – сестер медичних (з них: вища категорія – 17 , перша – 3,  друга – 3).

Поліклініка укомплектована лікарями, сестрами медичними,  молодшим медичним персоналом і іншими  на 99 % .

ОСНОВНІ  ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ПОЛІКЛІНІКИ

Демографічні показники

 

Роки 

 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Народжуваність 

 

9,95 9,98 10,2 10,7 9,2 9,6 10,7
Смертність 

 

10,35 10,23 9,8 10,08 9,4 8,5 9,4
Малюкова смертність 6,23 6,21 3,01 8,7 11,83 5,6 7,6
Природний приріст – 0,4 – 0,25 + 0,4 + 0,62 – 0,2 +1,1 +1,3

 

В 2015 році народжуваність та смертність залишаються на одному рівні в порівнянні з 2014 роком. Показник від’ємного природнього приросту населення надалі залишається від’ємним, за 2015 рік   збільшився  і становить – 0,4 проти  – 0,25  в 2014 році.  Малюкова смертність також залишається на рівні минулого року  і  становить 6,23‰ проти  6,21‰  в 2014. Показник народжуваності  складає  9,95 проти 9,98 в 2014 та показник смертності становить 10,35 проти 10,23 в 2014.

Материнської смертності протягом  20 років не було.

 

Амбулаторно-поліклінічна допомога

Амбулаторно-поліклінічна допомога надавалась сімейними лікарями та лікарями-спеціалістами за відповідним профілем роботи.

В 2015 році значно зменшилась кількість відвідувань у поліклініці та вдома з  400073 до 458103 в 2014 та кількість відвідувань середнім медичним персоналом і становить 187246 проти 202289ос. в 2014. Відвідування на 1 мешканця складає 12,4 проти 13,3 в 2014 році.

В 2015 році диспансерна група всього населення збільшилась в порівнянні з  минулим роком і становить 20055 (622,1 на 1000нас.) проти 18940 (587,5 на 1000 нас.). Дитяча диспансерна група  зменшилась в порівнянні з минулим роком.

Захворюваність всього населення незначно збільшилась з  23028ос. (показник 714,3 на 1000нас.) до 23118ос. (показник 717,1 на 1000нас.), захворюваність дитячого населення знизилась з   6054 ос. (896,8 на 1000 нас.) в 2014 році до 5187ос. (показник 768,4 на 1000нас.) в 2015.

Поширеність захворювань дещо збільшилась і складає всього 50584 (1568,9 на 1000нас.) проти 50235 (1558,2 на 1000нас.).

Денні стаціонари та стаціонари вдома (18 ліжок) надають кваліфіковану медичну допомогу хворим, які не потребують цілодобового медичного спостереження. За 2015рік дещо зменшилась кількість пролікованих хворих в денних стаціонарах на 35 хворих і складає  1396 хв. проти 1431хворих 2014 (відмічається зменшення пролікованих хворих неврологічної та терапевтичної патології, значне збільшення кількості пролікованих за рахунок гінекологічних хворих).  Зменшився середній ліжкодень перебування хворих в денному стаціонарі з 10,0 до 8,4 ліжкодні.

Збільшилась кількість пролікованих хворих стаціонаром вдома – 4195 хворих проти 3695 хв. в 2014,  незначно зменшився середній ліжкодень з 10,6 в 2014  до 10,3 в 2015 (збільшення пролікованих хворих з отоларингологічної, інфекційної, гінекологічної патології та пролікованих хворих сімейними лікарями).

 

АНАЛІЗ СМЕРТНОСТІ

Кількість померлих осіб за 2015 рік незначно збільшилась, всього померло 334 ос., з них 3  дитини (330 ос., з них 3 дитина в 2014).

Показник смертності дещо збільшився з  10,2 на 1000 населення в 2014 до  10,3 на 1000 населення в 2015.

Померло в стаціонарі –  62ос., з них 3 дитини проти 57 ос., з них 3 дитини в 2014.

Зроблено розтинів – 147 ос., в т.ч. 3 дітям (128 ос. в т.ч. 3 дітям в 2014).

Видано лікарських свідоцтв про смерть в поліклініці 225ос., з них не приписному населенню в кількості 12ос. та 2 ос., які зняті з реєстру, проти 212ос. – 18 в 2014 році.

За  звітний період збільшилась кількість померлих – на 4 особи, збільшилась кількість померлих в стаціонарі. Також збільшилась кількість проведених патологоанатомічних розтинів. За звітний період зменшилась  смертність від злоякісних новоутворень, неточно визначених станів, нещасних випадків, інфекційних та паразитарних хвороб, хвороб нервової системи.   Збільшилась смертність від  хвороб системи кровообігу, хвороб ендокринної системи, від хвороб органів дихання та травлення. Смертність іншої нозології залишається на рівні минулого року.

По структурі смертності надалі на першому місці залишається смертність від хвороб органів кровообігу, показник складає 7,01 на 1000 населення проти 6,79 в 2014 році. На другому місці знаходиться смертність від новоутворень і показник становить 1,39 на 1000 населення проти 1,89 в 2014 році. На третьому місці – смертність від органів травлення і показник складає 0,65 на 1000 населення проти 0,40 в 2014 році. На четвертому місці знаходиться смертність від нещасних випадків.

Смертність від інфаркту міокарда збільшилась на 1 вип. в 2015 році, показник

складає  0,37 на 1000 нас. проти 0,34 на 1000 нас. в 2014 році.

СМЕРТНІСТЬ В ПРАЦЕЗДАТНОМУ ВІЦІ.

Смертність в працездатному віці збільшилась на 4 ос. Померло в працездатному віці  49 осіб (проти 45ос. у 2014),   показник становить – 2,33 на 1000 населення проти 2,14 на 1000 нас. в 2014 році..

Смертність в працездатному віці в 2015 році зменшилась від  новоутворень,  від невизначених станів. Збільшилась – від  інфаркту міокарда, інфекційних та паразитарних хвороб, захворювань хвороб системи кровообігу, нещасних випадків, від хвороб органів дихання, травлення. Смертність іншої нозології залишається на рівні минулого року.

По структурі смертності в б.р. на першому місці смертність від хвороб органів кровообігу, показник складає 0,71 на 1000 працездатного населення проти 0,38 в 2014 році. На другому місці знаходиться смертність від новоутворень і показник становить 0,47 на 1000 працездатного населення проти 0,66 в 2014 році. На третьому місці – смертність від нещасних випадків і показник складає 0,42 на 1000 працездатного населення проти 0,28 в 2014 році. На четвертому місці знаходиться смертність від хвороб органів травлення і показник складає 0,88 на 1000 працездатного населення проти 0,23 в 2014.

СМЕРТНІСТЬ дитячого населення

За  2015 рік померло 3 дітей, з них 2 дитини  віком до 1- го  року та одна дитина загинула в автомобільній катастрофі, в 2014 році померло 3 дитини:  віком до 1-го року – дітей та 1д. – автомобільна катастрофа.

Народилось живими  321 дитини в 2015, 322 дітей у 2014 році, що на 1 дитину менше, ніж в минулому році.

До 1-го року на обліку  знаходиться 319 дітей.

Показник малюкової смертності – 6,23‰ проти  6,21 ‰  в 2014 році.

Неонатальна смертність складає 3,12 проти 3,11‰  в 2014 році.

ПЕРИНАТАЛЬНА  СМЕРТНІСТЬ

За 2014 рік згідно даних жіночої консультації по  поліклініці:

–  всього відбулось пологів    504   (521 у 2014 році);

–  народилось дітей 519 (527 у 2014році);

– перинатальна смертність – 2 випадки,  показник становить 3,9‰ (проти 2-х випадків в 2014році – 3,6‰).

Структура перинатальної смертності:

2 випадки  – рання неонатальна загибель плоду (передчасні пологи):

-         випадок невідворотній, вага плоду 540г., діагноз: глибока недоношеність (вагітність 22-23 тиж.);

-         випадок невідворотній, вага плоду 1950г., діагноз: вроджена вада кишківника (вагітність 32-33 тиж.).

Дані випадки розібрані на клініко-експертній комісії 1МП.

В 2015 зменшилась  кількість пологів на 17, народилось на 8 дітей менше, ніж в

2014 році.  Перинатальна   смертність залишається на рівні минулого року – 2 випадки.

 

ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї  ТА РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я

По поліклініці виділено постійного лікаря по роботі з жінками фертильного віку та підлітками  по контрацепції та застереженню від  статевих   нфекцій.  Щопівроку лікар  Тугай В.Ф. проводить семінарські заняття з  лікарями та акушерками жіночої консультації по пропаганді здорового способу життя та правильного планування сім‘ї.  Так, в б.р. дещо збільшилась група жінок охоплених контрацепцією і складає  59,8 %. Загальна кількість охоплених контрацепцією жінок фертильного віку складає 6918 ос.

Проведено на початку року перегляд групи високого ризику серед  жінок з екстрагенітальною патологією.  Збільшилась кількість жінок з даною патологією і група складає 249 жін. (проти 286ж. в 2014), з них з важкою екстрагенітальною патологією  43 (48ж. в 2014)  жінок.  В б.р.  добровільна стерилізація жінкам не проводилась; гормональна контрацепція – 740 жін. (53,3 на 1000 жін.фертильного віку);  охоплення ВМК  складає 179 жін. (15,4 на 1000 жін.фертильного віку), з них в б.р. введено – 113 жін. (9,7 на 1000 жін.ферт.віку).

На диспансерному обліку з приводу неплідності перебуває 6 жінок (0,19 на 1тис.ж.нас.). Диспансерна група гінекологічних хворих – 752 ос., оздоровлено 98,0%.

Всього проконсультовано жінок з питань планування сімї 7120 ос., з них на групових консультаціях 1470 ос.,  на індивідуальних – 5650 жін. , подружніх пар – 597. Дошлюбне медичне обстеження пройшли 28 пар.

В жіночій консультації наявні відеоматеріали з навчальної програми для ,,Школи відповідального батьківства” та ,,Школи імунізації”, наявний відповідний інвентар для проведення занять.     

Профілактика дитячого травматизму

Проводяться бесіди з дітьми шкіл і ДДУ про профілактику, запобігання травматизму в

літньо-зимовий періоди та правила дорожного руху.

До бесід з дітьми в школах та ДДУ залучено працівників ДАЇ, з метою попередження

травматизму на дорогах міст.

Випущено санбюлетні – в школах і ДДУ – „Попередження травматизму серед дітей та

підлітків”. Ведеться щоденна роз’яснювальна робота з батьками при профоглядах дітей

щодо   запобігання травматизму в побуті. Дитячим лікарем-хірургом проведений цикл

лекцій в  ДДУ на тему „Попередження травматизму дітей”.

За звітний період збільшилась кількість випадків дитячого травматизму  і становить 1,3 %  проти  1,08%  в минулому році, всього було 88 випадків   проти 73 випадків   в 2014, з них побутові 87 випадки,  1 випадок дорожньо-транспортний,  вуличних, шкільних, спортивних  випадків не зареєстровано.

ІМУНОПРОФІЛАКТИКА

дитячого та дорослого населення

Упродовж 2004–2015 р.р.  захворюваності на дифтерію не відмічалось.

За поточний рік зареєстровано  42 випадки захворюваності на гострий тонзиліт в дорослого населення (41 – в 2014). Обстежено на ВL – 127ос. (130 ос. в 2014). З обстежених на гострий тонзиліт  хворих  носіїв коринебактерії дифтерії не виявлено.

Серед дитячого населення зареєстровано  6 випадків захворюваності на гострий тонзиліт   проти 7 випадків  в 2014., обстежено на ВL – 74 дитини (114д. в 2014).  Носійства не виявлено.

Профілактичні щеплення проти дифтерії та правцю дорослого населення не проводилось в зв’язку з відсутністю вакцини.

Недостатнє виконання плану імунопрофілактики пов’язане з нерівномірним та несвоєчасним поступленням ІБП в установу.

Розпочато первинний імунокомплекс 143 дітям, що складає 47,5%.

Туберкулінодіагностика дитячого населення: підлягало проведенню 5503 дітей, туберкулінодіагностика не проводилась в звязку з відсутністю туберкуліну.

На виконання наказу УОЗ ЛМР від 14.06.2011р. № р-225 ,,Про створення в ЗОЗ м. Львова ,,Шкіл імунізації”  видано наказ по установі від 12.07.2011р. № 150-В ,,Про створення на базі ДПВ ,,Школи імунізації”. Наявне затверджене ,,Положення про ,,Школу імунізації”, призначено відповідальних за дану роботу. Продовжується робота щодо організаційно-методичних заходів, а саме навчання осіб, які причетні до проведення імунізації, щомісячно проводиться аналіз плану виконання профщеплень в розрізі дільниць з обговоренням на оперативних нарадах. Виділено та облаштовано приміщення, забезпечено необхідними матеріалами та відеоапаратурою. Розроблено тематику лекцій для дітей та батьків з підтримки імунізації.

ІНВАЛІДНІСТЬ

У 2015 році ЛКК поліклініки на МСЕК для визначення групи інвалідності було скеровано 96 осіб проти 119 осіб в 2014 році, з них 87 особи (106 осіб в 2014 р.) визнано інвалідами, а 4 особи (11 осіб в 2014р.) одержали дозвіл на продовження листка непрацездатності, а 5 осіб інвалідами не визнано. В 2015 році збільшилась кількість дітей, які визнані дітьми-інвалідами. Так 14 дітей вперше визнано дитиною-інвалідом (10 дітей в 2014 році), що становить 20,7 на 10тис.дитячого  населення, проти 14,8 в 2014 році.

За звітний період загальний первинний вихід на інвалідність зменшився до 34,13 (87 осіб) на 10000 населення проти 41,58 (106 осіб) на 10000 населення у 2014 році. Зменшився також первинний вихід на інвалідність осіб працездатного віку і становить 32,3 на 10000 населення (68 осіб) в 2015 році проти 43,33 (91 особи) в 2014 році. У 2015році зріс первинний вихід на інвалідність осіб з хворобами кісток,сполучної тканини – 19 осіб проти 8 осіб в 2014 році.

Перше місце серед причин інвалідності займають захворювання серцево-судинної системи, зокрема інвалідність від ІХС та ЦВХ та інших судинних захворювань, на другому місці – онкозахворювання та хвороби кісток та сполучної тканини, на третьому місці хвороби нервової системи. В структурі інвалідності по всіх захворюваннях переважають особи працездатного віку.

 

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ З ТВП

Середнє перебування на листку непрацездатності знизилось з 11,59  у 2014 році до 10,05  у 2015 році.

Захворюваність з ТВП по поліклініці становить 12,3  випадків на 124,3 дні (проти 13,83 випадків на 160,03 дні у 2014) на 100 працюючих по графі 18. Відзначається зниження  захворюваності на  – 10% у випадках та –  22% в днях.

Захворюваність з ТВП збільшилась при новоутвореннях, хворобах крові, хворобах ендокринної системи, хворобах нервової системи, хворобах ока, хворобах органів дихання.

Зниження захворюваності з ТВП відмічається при інфекційних хворобах, хворобах системи кровообігу у хворобах органів травлення, хворобах шкіри, кістково-мязевої системи, сечостатевої системи, патології вагітності, при травмах та отруєннях.

Захворюваність з ТВП серед медпрацівників установи збільшилась і становить 60,7 випадки на 684,7 дня на 100 працюючих по графі 18, проти 55,1 випадки на 680,27 дні у 2014році. Знизився середній термін перебування медпрацівників на листку непрацездатності з 12,3 до 11,2 дня.

Питання захворюваності та первинного виходу на інвалідність періодично заслуховується на оперативних нарадах, щоквартально аналізуються на медичних радах поліклініки та на виробничих зборах в структурних підрозділах.

ТУБЕРКУЛЬОЗ

Захворюваність на тубуркульоз в районі поліклініки зменшилась і   становить 49,6 проти 52,7 на 100 тис.нас. в 2014;   збільшилась поширеність і показник становить 170,5 на 100 тис.нас. проти 127,1  на  100 тис.нас. в 2014.

Серед дітей   захворюваності  на туберкульоз не виявлено.

В б.р. зареєстровано 16 випадків захворювання на туберкульоз  (проти 17 вип. в минулому році),  з них  11 випадків – активний туберкульоз легень та 5 випадків позалегеневий туберкульоз. 16-ти випадків 5 хворих з діагнозом В20.

Збільшилась кількість виявлених хворих з деструктивними  формами  туберкульозу з вперше зареєстрованих – 7ос., відсоток становить 43,7%, проти 5ос.– 29,4% в 2014. Кількість виявлених  хворих з бактеріовиділенням залишається незмінною і складає 5осіб, відсоток становить 31,2 проти 29,4% в 2014 році.

На кінець року знаходиться 55 хв. з активною формою туберкульозу (41 хв. в 2014), 37 з  них походять з соціально-неблагополучних сімей.

За звітній період проведено вакцинацію до року 23 дітям – 16,4% (відсутність БЦЖ), ревакцинація БЦЖ не проводилась в зв’язку з відсутністю туберкуліну.

Профілактичне флюрографічне обстеження проведено 10813 ос., при плані 12958, що складає 83,4%, з  них декретована група при плані 1247, обстежено 100%.  Виявлено патології під час обстежень  1031 випадків, з них 8 вип. туберкульзу та 4 випадки онкозахворювання.

Проведено в б.р. загальних аналізів мокротиння 204,  обстеження мокротиння на КСБ проведено 204ос., аналізів 347,  виявлено КСБ у 2 осіб.

Виконання плану флюорообстеженння, виявлення патології та профілактика

туберкульозу представлені в таблиці (у порівнянні з 2013 – 2015).

 

Показники роботи 2013 2014 2015
1. Підлягало профілактичним флюорографічним оглядам 16044 15700 12958
2. Проведено обстежень: абс.число,  % 12341 (76,9%) 11742 (74,8%) 10813 (83,4%)
3. Підлягало профілактичним ФО декретована група 1534 1348 1247
4. Проведено обстежень декр. групи : абс.число,% 1534 (100%) 1348 (100%) 1247 (100%)
5. Виявлено активний туберкульоз 16 17 16
6. З них з деструкцією: абс.число,  % 5 (31,2%) 5 (29,4%) 7 (43,7%)
7. З них з бактеріовиділенням: абс.число,  % 7 (43,7%) 5 (29,4%) 5 (31,2%)
8. Померло від туберкульозу легень 3 3 2
9. Туберкулінодіагностика, всього : абс.число,  % 750 (14,1%) 0 0
10. Ревакцинація БЦЖ у 7 років, план та виконання 151-77(51%) 0 0
10.1. Кількість досліджень мокротиння-заг. аналіз 247 247 204
11. Обстеження на МБТ: осіб/досліджень 205ос./596 247ос./501 204ос./347
11.1. З них виявлено КСБ 0 3 2

Кожний випадок виявлення занедбаних форм проаналізований і розібраний з лікарем-фтизіатром. При аналізі 7 випадків активного туберкульозу легень з деструктивним процессом, виявлено наступне:

1особа (ж.) – невчасно діагностовано (двоє лікарів-терапевтів отримали догани);

2особи (ч.,ж.) – за вказаними адресами не проживають;

1ос. (ч.) – знаходився на заробітках;

1особа (ж.) – проходила обстеження по місцю навчання;

2особи (ч.) – асоціальні особи, один з них В20.

Згідно наказу УОЗ ЛМР від 18.03.2015 № 78 та відповідного наказу 1-ї міської поліклініки від 20.03.2015 №99-В “Про проведення акції ,,Дні профілактики туберкульозу та хронічних захворювань органів дихання” проведена акція з профілактики та раннього виявлення туберкульозу з 23.03 по 23.04.2015. Під час акції було обстежено 817 ос., не виявлено випадків захворювань на туберкульоз.

 

ОНКОЛОГІЯ

В районі обслуговування поліклініки  на кінець 2015 року стояло на обліку – 1158 онкологічних хворих (1112 хв. в  2014),  з них 5 дітей.  Збільшилась диспансерна група онкохворих на 46 ос.

Вперше взято  на диспансерний облік – 119 осіб (2014 – 137 ос.), що на 18 осіб менше, ніж в минулому році.

Запущені форми раку ІІІ стадія візуальна форма – 4 вип. та ІVстадія – 15 вип. незначно зменшились, всього – 19 ос. (20 ос. в 2014).  Показник занедбаності зріс з 12,4% в 2014 році до 15,9% в 2015, серед візуальних форм також збільшився і складає 18,4%   (7 осіб) проти 5,8% (3 осіб) в 2014.

З вперше виявлених хворих мали І-ІІ стадії захворювання 53 ос., що становить 44,5%, ІІІ стадію – 31 ос., що становить 26,1%,  IV стадію – 15 ос., що становить 12,6%, без стадійні – 20 ос.,  що становить 16,8%.

Проводилась систематична робота протиракової комісії, в б.р. проведено 7 засідань, на яких розглядались занедбані випадки онкозахворювань з аналізом причин занедбаності, стан онкологічної захворюваності. Всі 19 випадків запущеного онкозахворювання  розібрано на протираковій комісії  з веденням протоколів розбору.

За даний період зменшилось на 18 осіб взятих первинно на облік, зменшилась кількість з візуальними формами ЗН на 13 осіб. Причини запущеності: скрите протікання хвороби 5 вип., несвоєчасне звертання 14 вип.

Кількість  виявлених онкологічних захворювань  при  профоглядах дещо зменшилась і  складає  – 23 ос. – 19,3%, в  2014 – 34 осіб (24,8%).

Онкологічна захворюваність знизилась і  становить 369,1 на 100 000 нас.  проти 499,3 у 2014;  поширеність збільшилась і складає 3591,8 на 100 000 нас. проти 3449,1 в 2014 році.

Смертність від онкозахворювань знизилась,  становить – 139,5 на 100 000 нас. проти 189,2 в 2014. Всього померло 45 ос. проти 61 ос., що на 16 осіб менше, ніж в минулому році, незначно збільшилась  смертність осіб  до одного року з часу  встановлення діагнозу   із кількості вперше взятих на облік хворих  – 31 ос.  і складає   22,6%,  в порівнянні з минулим роком  29 ос. (21,3 %).

Залишається незмінною кількість хворих, які отримали спеціальне лікування.  Радикальне лікування  отримало  146 хв. (142 хворих в 2014),  також залишається на рівні кількість пролікованих хворих з числа вперше взятих на облік, а саме  90 хворих     (88 хворих в 2014), що становить  75,6 % (64,2 %). Отримали лікування методом: тільки хірургічним 40 хворих, тільки променевим 7 хворих, тільки хіміотерапевтичним 6 хворих, комбінованим або комплексним 34 хворих та хіміопроменевим 3 хворих.

 

АМБУЛАТОРНО – ПОЛІКЛІНІЧНА ДОПОМОГА

ДЕКРЕТОВАНОЇ ГРУПИ НАСЕЛЕННЯ

Лікувально-профілактична допомога ветеранам війни, прирівняним, одиноким, постраждалим від ЧАЕС та учасникам антитерористичної операції

Одинокі люди похилого віку

На  диспансерному обліку в  поліклініці на кінець 2015 стояло 83 одиноких людей похилого віку, пенсія яких не перевищує межі малозабезпеченості.

Серед цієї категорії людей: інвалідів: І гр.–   4 чол.,   із них ІВВв – 1 чол.,

ІІ гр.–  19чол.,  із них ІВВв – 3 чол.,

ІІІ гр.– 16 чол., із них ІВВв – 5 чол.

Оглянуто і проліковано сімейними лікарями 83 осіб.

Лікувально-консультативні відвідування хворих лікарями- спеціалістами:

хірург – 31ос., невропатолог – 37ос., уролог – 24ос., офтальмолог – 37ос.,

травматолог – 19ос., інші – 7ос.

Проліковано методом  „стаціонар на дому” в гострий період – 40 ос.

Проліковано в денному стаціонарі з подальшою реабілітацією – 10 ос. Отримали стаціонарне лікування в різних медичних установах –38ос. Санаторно-курортне лікування отримали – 5ос.

Соціальний  захист та    реабілітація інвалідів

По установі розроблені заходи, спрямовані на збереження і зміцнення здоров’я  ветеранів війни, інвалідів забезпечення медичної допомоги та підвищення їх рівня життя, а також визначення потреб ветеранів війни у соціально-медичній допомозі; створення умов для підтримання здоров’я, підвищення кваліфікації медичних працівників з питань особливості надання медичної допомоги ветеранам війни, забезпечення їх засобами лікування та реабілітації.

Проведення щорічного профілактичного  диспансерного огляду складає:

Інваліди війни – 52ос. – 100%

Учасники війни – 503 ос.– 98,1%

Особи, що прирівняні по пільгах – 44 ос. – 100%

Учасники бойових дій – 97 ос. – 100%

Репресовані – 52 ос. – 100%

Стаціонарне лікування отримали (стаціонари районів) – 408 ос., в т.ч. ЛОГІВР ім. Ю.Липи  104 ос., в денних стаціонарах перебувало 101 ос. та  в стаціонарах на дому    114 ос. Кількість інвалідів та ветеранів війни пролікованих санаторно-курортно всього –  64 осіб.    Витрачено  на безкоштовні пільгові медикаменти ветеринарам війни: 1056 рецепти – на суму 64928,21тис. грн.

Допомога постраждалим від аварії на ЧАЕС

Під наглядом поліклініки знаходяться 37 осіб, що постраждали від аварії, з них 6 дітей. Всім чорнобильцям проведена диспансеризація. Визначено практично здоровими 4 ліквідаторів і 3 дітей. Інвалідність мають – 11 ос. дорослих, з них: І група – 1ос.,

ІІ гр. – 1ос., ІІІ гр. – 9ос.

З 37 осіб,  що підлягали оздоровленню, всі оздоровлені: в стаціонарі – 21 ос. та 4 дітей; санаторно-курортного оздоровлення – 11  дорослих осіб та 3 дітей, одна дитина знаходилась в реабілітаційному центрі. Решту чорнобильців проліковані в амбулаторних умовах. Забезпеченість пільговими рецептами складала на суму 5407,00 тис.грн. для дорослих та 305,98 грн. для дітей.

 

Допомога учасникам антитерористичної операції

На обліку знаходяться 10 осіб учасників антитерористичної операції, проведений медичний огляд 9 ос., що складає 90%. З них практично здорові – 3ос., 1 ос. визнана інвалідом ІІІгр. Двом особам видана форма 070/о, санаторно-курортне лікування отримав 1хв. м.Одеса. Лікарські засоби по пільговому забезпеченні отримали на суму 350 грн.

 

Профілактика     ВІЛ-інфекції/ СНІДу

Затверджений порядок та умови обов’язкового страхування медичних працівників на випадок інфікування ВІЛ під час виконання ними професійних обов’язків, а також перелік категорій медпрацівників, які підлягають обов’язковому медстрахуванню, всього 67ос.

Згідно з вимогами наказу МОЗ України від 25.05.2000р. № 120 режимна комісія поліклініки здійснює контроль за безпекою щодо ВІЛ-інфікування медпрацівників під час виконання ними професійних обов’язків. Випадків аварій серед медперсоналу за  2015рік не зареєстровано. Забезпечується дотримання вимог директивних документів, які регламентують роботу з боротьби і профілактики СНІДу.

Всього на обліку в КІЗі знаходиться 30ос. ВІЛ-інфікованих.

На виконання наказу МОЗ України від 19.08.2005р. № 415 “Про удосконалення ДКТ на  ВІЛ-інфекцію” та відповідного наказу по поліклініці проводиться до тестове та після тестове консультування бажаючим обстежуватись на наявність антитіл до ВІЛ- інфекції.

Упродовж  2015 року обстежено 1253 ос. проти 1691 ос. в 2014 році. Виявлено троє осіб з виявленими антитілами до ВІЛ, з них одна вагітна.

 

Робота по зверненні громадян

За 2015 рік до 1МП надійшло 21 звернення, що на 7 звернень більше, ніж  у порівнянні з 2014 роком. Надалі залишається великий відсоток звернень, які надійшли від громадян безпосередньо – 9 і складає 42,8% проти 57,1% в 2014 році. За характером звернень залишається значною питома вага звернень громадян щодо надання матеріальної допомоги, подання роз’яснень різного характеру. Подяки працівникам складають 23,8% (5 подяк), проти 21,4% (3 подяки) у 2014 році, скарга надійшла 1 (на лікаря дерматовенеролога КЗ ЛОР ЛОШВД), відсоток становить 4,7%, проти 2 у 2014 – 14,2%, 2 звернення на гарячу лінію щодо незадовільного медичного обстеження, на які надано роз’яснення. З числа розглянутих звернень вирішено позитивно 6 – 28,6%, відмовлено 2 – 9,5% та дано роз’яснення 8 – 38,1%.

 

Проведено  перевірок по

Комунальній  1 –й міській поліклініці м.Львова

Всього проведено 47 перевірок К1МП проти 24 в 2014 році.

 

 

 

 

10 січня 2016

в.о головного лікаря                                                                   Бачун Н.К.

 

Про підсумки роботи 1МП за 9 місяців 2015 року

 

Упродовж останніх років відмічається стабільність народжених дітей, проте за 9 міс. народилось більше дітей, ніж за аналогічний період. Народилось 255 дітей проти 216 у 2014 році (226 у 2013 році). Показник народжуваності складає 7,0 проти 6,7 на 1 тис. нас. 2014 року. Натомість, показник смертності населення дещо зріс з 7,4 на 1 тис. нас. до 7,8 на 1 тис. нас., констатовано додатній природній приріст населення, який за 9м. 2015 склав +0,05 на 1 тис. нас. проти -0,7 на тис. нас. 9м.2014 року.

За результатами 2015 року показники поширеності хвороб та захворюваності населення дещо збільшилися.

Смертність: померло всього 253ос. проти 239, з них в працездатному віці 37 проти 31. Дітей померло – 1 дит., проти 2 у 2014. Перинатальна смертність залишається на рівні – 2 випадки.

Захворюваність на злоякісні новоутвори (ЗН) зменшилася і складає 87 випадків – 269,8 на 100 тис. нас. проти 97 випадків і становить 300,8 на 100 тис. нас. 2014 року. 32 випадки   вперше встановлено  діагноз онкозахворювання  візуальних локалізацій (40 – 9міс. 2014), по Львівській обл. 6025 нових  вип. ЗН проти 6019. Кількість занедбаних випадків залишається майже на рівні минулого року, на 1 випадок більше. Із загальної кількості  – 15 випадків у занедбаних стадіях (ІІІ ст. віз. + ІVст.), відсоток занедбаності збільшився і становить 17,2% проти 14 випадків – 14,4% у  2014. По Львівській обл. показник загальної занедбаності (ІV ст. + ІІІ ст. візуальних локалізацій): становить 17,1% (проти 17,6%, 17,5%, 19,3% та 20,3% у минулі роки).

Із  15  випадків занедбаних форм злоякісних новоутворень (ЗФЗН)  – 7  випадків   візуальні форми (4 випадки в ІІІ ст. і 3 випадки в ІVст.).  В 2014 році всього було 3 випадки візуальних форм, з них 3 вип. в ІІІ ст.

Відсоток занедбаності візуальних форм  значно зріс і становить  21,8%   проти 7,5%  за 9 міс. 2014.

За звітний період 2015 отримало лікування 67 первинно виявлених онкохворих 77%, проти 63 – 64%; по Львів.обл.: 3966 (проти 3770), що становить 70,13%  (66,7%) по Україні – 68,7%.

За 9 міс 2015 від ЗН померло 33ос. проти 44ос. До 1 року померло – 20ос., проти 21ос.; по Львів.обл.: 1579 осіб (1037 чол. та 542 жін.), що складає 27,9%. У попередні роки (28,3%, 28,9%, 27,8%).  По Україні – 31,4%.

У 2014 році захворюваність на туберкульоз становить 10 ос. проти 13ос., в т.ч. захворюваності на туберкульоз легень 9 ос. проти 13ос. Показник деструктивних форм туберкульозу зріс з 23,0 2014 до 40,0% 2015, питома вага бактеріовиділювачів серед вперше виявлених хворих на туберкульоз: 40% проти 23.

Зменшилась значно відвідуваність по установі.

Дещо незадовільним у роботі є низький рівень охоплення вакцинацією дитячого населення (відносно), основними причинами якого в недостатньому забезпеченні вакцинами та значна кількість відмов від щеплень. Велика кількість відмов від вакцинації свідчить про низьку ефективність роботи відповідальних фахівців та негативна інформація в ЗМІ.

Аналіз наведених показників свідчить про стабільну діяльність установи, більшість основних показників, які характеризують стан здоров’я населення є кращими, ніж по м.Львову.

 

 

Звіт за 2013 рік

Звіт за 2014 рік

Коментарі не дозволені.